• CMVG
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

Privacyverklaring CMVG (Makes Computers Easy!)

23 mei 2018

CMVG acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via 0653769491.

 

Toegang tot uw digitale werkomgeving

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, het onderhouden van uw computersysteem, hebben wij toegang tot de beheeromgeving van uw computersysteem, d.w.z. ook de gedeeltes die zijn afgeschermd met een wachtwoord. Wij zijn ons bewust van de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding.

 

Monitoring computersystemen en statistieken

CMVG monitort de prestatie van uw computersysteem. Dit is van belang om uw computersysteem te onderhouden en te verbeteren. Incidenteel worden statistieken van uw computersysteem bijgehouden om de voortgang en of eventuele storingen en trends in kaart te brengen.

 

Bedrijfs-/persoonsgegevens

Uw bedrijfsgegevens/persoonsgegevens worden gebruikt om de facturatie en betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij uw factuur- en betaalgegevens. Deze hebben wij nodig om facturen te kunnen opstellen. Met deze gegevens wordt zorgvulding omgegaan.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen bepaalde persoonsgegevens krijgen. Dit gebeurt uitsluitend om onze diensten optimaal te kunnen leveren. Onderaan dit document vindt u  een lijst van bedrijven waarmee wij samenwerken en die mogelijk uw gegevens verwerken.

 

Uw rechten

Als uw vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens CMVG van u heeft, kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 0653769491.

U heeft de volgende rechten:

  • Uitleg over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben van u
  • Het corrigeren van fouten in uw persoonsgegevens
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegeven
  • Intrekken (bij beëindiging van het afnemen van diensten) van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens

 

Bijlage samenwerkende bedrijven CMVG